Return policy

Return policy

डेलिभरी भइसकेको सामान फिर्ता हुने छैन तर ग्राहकको रोजाइ भन्दा फरक पर्न गएमा वा कुनै कारणवश टुटफुट देखा परेमा उक्त सामान फिर्ता गरिने छ वा नयाँ सामान उपलब्ध गराइने छ ।


Goods once sold will not be exchanged for cash, but they can be exchanged for another goods if the purchased goods seems to be broken or damaged.