Warranty policy

Warranty policy

सुलभ बजार बाट किन्नु भएको कुनै पनि सामाग्री वा वस्तु सो कम्पनीले दिएको समय भन्दा पहिले विग्रिन गएमा निशुल्क मर्मत गरिने छ । साथै कम्पनीले दिएको समय सकिसकेको सामाग्री वा वस्तुमा सशुल्क मर्मत गरिने छ ।

Any goods brought from sulabbazar.com if malfunction will be handled by the product company. The goods will be repaired without any further cost for valid warranty period. Products with void warranty will incur nominal cost.